Home تاریخ وزیر خواجه ابوالحسن میمندی
تاریخ - سلاطین - ۰۷/۱۰/۱۴۰۲

وزیر خواجه ابوالحسن میمندی

ابوالحسن القاسم، احمد بن حسن میمندی مشهور به احمد میمندی از وزیران مشهور اهل سنت ایران دربار غزنوی در دوره سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود غزنوی بود

تولد و وفات:

ابوالحسن میمندی، اهل میمند روستایی در غزنه بود. او در سال ۴۲۴ هجری قمری در هرات بیمار شد و پس از چندی فوت کرد.

خواجه ابوالحسن میمندی پیش از وزارت:

ابوالحسن میمندی برادر شیری سلطان محمود بود و از خردسالی با او بزرگ شده بود. هنگامی که محمود از طرف امیر نوح بن منصور فرمانروای خراسان شد میمندی صاحب دیوان رسالت شد و به خاطر کفایتی که از خود نشان می‌داد روز به روز بر مراتبش افزوده می‌شد چنانکه صاحب دیوان عرض، مستوفی، عامل بست و رخج و والی خراسان شد.

ویژگی‌های خواجه نظام ابوالحسن میمندی:

خواجه احمد میمندی دارای صفاتی ستوده بود که در منابع تاریخی همواره به فضل و کفایت و حسن تدبیر ستوده شده است. او از منشیان مشهور و مسلط به زبان عربی بود.

توقیعات او در سراسر دنیا منتشر شده بود و همه هنر او را تحسین می‌کردند. به دلیل مهارت او در نویسندگی، دبیران دیگر از او سرمشق می‌گرفتند.

ابوالحسن میمندی شخصیتی هنرمند

این وزیر اهل سنت ایران در بیشتر کمالات و به ویژه در هنر خطاطی و نوشتن بی‌همتا بود. همچنین او اشعاری به زبان فارسی و عربی داشته است که اشعار عربی او در کتاب یتیمه الدهر آورده شده است و در میان تذکره‌ها نیز از او به عنوان شاعر شده است است.

عوفی در کتابش لباب الالباب ابیاتی از اشعار او را به عنوان تزیین دفترش آورده است.

میمندی وزیر اصلاحگر و دلسوز:

خواجه احمد میمندی در دوران وزارتش و به ویژه در دوران حکومت سلطان محمود غزنوی همواره او را نصیحت کرده و به کسب ثواب آخرت تشویقش می‌نمود و می‌توان گفت به همین دلیل است که در دوره‌ی وزارت او عدل و انصاف بیشتر نمایان بود و به گواهی منابع تاریخی همه‌جا آباد بوده و مردم در امن و امان بودند.

وی همچنین در نقش یک میانجی همواره سعی در آرام کردن تنش‌های دربار می‌کرد.

ستایش او توسط شاعران و بزرگان:

قصاید فراوانی از شاعران مشهور دوره‌ی غزنوی در مدح خواجه احمد بن حسن سروده شده است که در این قصاید از او با عناوین شمس الکفّات، سید الوزرا، صاحب سید، عمید دولت، سید احرار و کدخدای خسرو جهان و غیره یاد شده است.

شعرای بنامی چون فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی و مجدالدین ابوالبرکات کازرونی او را مدح گفته‌اند.

خدمات مهم خواجه ابوالحسن میمندی:

این وزیر بزرگ اهل سنت از همان آغاز وزارتش گام‌های بلند و مؤثری در راه آسایش و رشد ادبی و فرهنگی مردم برداشت و حسن نیت او در انجام این کارها سبب شد که نام او به عنوان یکی از محبوب‌ترین وزیران در اذهان باقی بماند.

از مهمترین خدمات او می‌توان به: اصلاح امور آشفته‌ی خراج و مالیات و حمایت و رفاه شاعران و دانشمندان آن دوره نام برد.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …