Home نقض حقوق اعدامی‌ها نجیم قادری – کرمانشاه (منطقه امامی)
اعدامی‌ها - ۰۹/۱۰/۱۴۰۲

نجیم قادری – کرمانشاه (منطقه امامی)

ایشان پس از دستگیر شدن در حرکت اسلامی با ماموستا عبدالقادر توحیدی راهی زندان کرمانشاه شد و حکومت اصرار داشت که از افکار خود پشیمان شود اما در جواب: گفت از نظامی که خانواده‌ی رسول الله را فاحشه میخوانند؟ از چه پشیمان شوم در این زمان بود که ۹۰۰ ضربه کابل را در زندان به کف پایش زدند سپس او را اعدام کردند.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …