Home نقض حقوق اعدامی‌ها مولوی عبد الوهاب صدیقی خوافی – خراسان رضوی

مولوی عبد الوهاب صدیقی خوافی – خراسان رضوی

ایشان از علمای اهل سنت خراسان بودند که از مدارس دینی پاکستان فارغ التحصیل شده بود سن این شیخ جوان بیست و اندی بیش نبود که به اذن الله به شهادت رسید.

مولوی عبدالوهاب پس از فارغ التحصیل شدن از پاکستان و بازگشت به کشور دستگیر و به زندان افتاد و مدت ۱۶ ماه در سیاه چال‌های اطلاعات رژیم سبائی ولایت فقیه زیر شکنجه و آزار قرار گرفت و سر انجام در اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی در زندان دادگاه ویژه روحانیت اعدام گردید و تهمت او نیز همانند دیگر همفکرانش عقیدتی و بر طبق معمول وهابیت بود. بعد از شهادت شیخ خوافی مردم معترض در خیابانها را به رگبار و گلوله بستند که عده ای شهید و زخمی و مجروح شدند.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …