Home نقض حقوق ترورها ملا شریف سعدیانی – کرمانشاه (جوانرود)
ترورها - ۰۹/۱۰/۱۴۰۲

ملا شریف سعدیانی – کرمانشاه (جوانرود)

ایشان جزو اعضای گروه جهادی حرکت اسلامی کردستان و از شاگردان غیور مفتی زاده بود وی در درگیری‌ای که بین ۴۵ نفر از مجاهدین و ۱۲ هزار مهاجمین پاسدار کشور رخ داد شهید شد و یک نفر هم به نام نجیم قادری در این درگیری ها دستگیر شد.

سندی که حکومت این هجوم را آغاز کرد این است که بعضی از ملاهای خود فروخته این گروه را گروه باغیه خوانده بودند و دولت اصرار داشت که فتوی بدهید قتل اینها واجب است بعضی از ائمه جمعه و اذناب آنها و همچنین ملاهای ترسو و خود‌فروخته نیز به این حکم فتوی دادند.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …