Home نقض حقوق اعدامی‌ها استاد بهمن شکوری – شمال ایران (تالش)

استاد بهمن شکوری – شمال ایران (تالش)

ایشان را شاید بتوان اولین شهید اهل سنت ایران پس از این انقلاب شوم نامید.

استاد شکوری که از دانشمندان اهل سنت شمال کشور و منطقه زیبا و سرسبز طالش بود را به بهانه اینکه شما به عتبات عالیات و همچنین امام جعفر صادق توهین کرده اید در سال ۱۹۸۶ میلادی و در سن تقریبا ۵۰ سالگی دستگیر و به زندان اوین منتقل کرده و در همانجا ایشان را اعدام و به اذن الله شهید میکنند.

این شهید را کمتر کسی میشناخت و با کمال تأسف اهل سنت شمال ایران توانایی آن را نداشته اند که حتی تعزیه‌ای برای وی بگیرند و یا اسمی از ایشان در جایی مطرح کنند. این مبارز در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی نیز مدتی را در زندانهای حکومتی سپری کرده بود.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …