Home اهل سنت احمد محبت نیا – بندر خمیر
اهل سنت - ترورها - شخصیت‌ها - ۰۹/۱۰/۱۴۰۲

احمد محبت نیا – بندر خمیر

زمان شهادت: دوره حکومتی احمدی نژاد

ایشان از جوانان فعال و دعوتگر روستای لشتغان بود. این روستا که به شهر بندر خمیر چسپیده است دارای دو محله پایین و بالا است که محله پایینی آن تنها چهل درصد جمعیتش شیعه هستند که عدد آنها بسیار کم و از تقریبا ۳۰۰ نفر تجاوز نمی کند.

این شهید جوان با بیدارگریها و فعالیتهای دینی و فرهنگی و اجتماعی خود خاری در چشم دشمنان توحید و سنت بود.

وی با علماء و طلاب علم منطقه بخصوص برادر بزرگشان که امام جمعه اهل سنت لشتغان هستند و همچنین برادر کوچکتر از خودش که او نیز حافظ قرآن و دعوت گری دلسوز است همکاری تنگاتنگ داشت این حرکت ها و روشنگری های وی باعث کینه توزی رافضیهای این روستا شد، آنها که اصلشان گراشی است و از شهر گراش لارستان که مردمی بسیار متعصب دارد سالها پیش بعلت قحطی و خشک سالی به منطقه خمیر آمدند و در این روستای ساحلی ساکن شده و به کارگری و حمالی و گاه ماهیگیری مشغول بودند اما بعد از آمدن این حکومت آنها با چاپلوسی و جاسوسی حق اهل سنت منطقه را پایمال کرده و بسیاری از آنها را از کار دریا و لنجداری و تجارت محروم کرده و بواسطه اطلاعات و بسیج منطقه دارای لنج و تجارت شده اند بهمین سبب این مزدوران با همکاری اربابانشان اطلاعات سپاه و بسیج خمیر نقشه شوم قتل این جوان موحد را کشیده و او را بیرحمانه پس از شکنجه های بسیار سوزانده و جسدش را در بیابان رها کردند. خانواده وی پس از یک ماه جستجو بالاخره جسد سوخته و نیمه پوسیده اش را در اطراف شهر خمیر یافتند.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …