Home تاریخ ابوبکر بن سعد زنگی
تاریخ - سلاطین - ۰۷/۱۰/۱۴۰۲

ابوبکر بن سعد زنگی

مظفرالدین ابوبکر بن سعد بن زنگی یا اتابک ابوبکر پسر سعد بن زنگی و ششمین و معروفترین اتابکان سلغوری فارسی و یکی از حاکمان صاحب‌نام اهل سنت ایران است.

مدت زمان زندگی‌:

تاریخ تولد و وفات و مدت شهریاری ابوبکر زنگی را صریحاً ننوشته‌اند، ولی چون بتصریح خواجه رشیدالدین فضل‌الله در جامع التواریخ، ۶۷ سال در این جهان زیسته، ظاهراً در حدود سال ۵۹۱ هجری قمری ۱۱۹۴ میلادی تولد یافته‌است. وفات وی نیز به تصریح همان مورخ پنجم جمادی‌الثانی سال ۶۵۸ هجری قمری ۱۲۵۹ میلادی روی نموده و مدت شهریاری او هم به روایت دقیق جامع التواریخ ۳۴ سال بوده‌است

حکمرانی ابوبکر زنگی:

ابوبکر زنگی پس از پدر در سال ۶۲۳ هجری به امارت رسید. ۳۴ سالی در فارس حکومت نمود.

روزگار پادشاهی او شکوه و شوکت این سلسله به اوج بلندی رسید و سرزمین ایران رونق و آبادانی فراوان یافت.

در اوایل حکومتش به سواحل و جزایر خلیج فارس لشکر کشید و بحرین و کیش و مسقط و عمان را از بصره تا سواحل هند به تصرف آورد.

خدمات ابوبکر بن سعد به ایران:

این حاکم اهل سنت ایران با تدبیر و سیاستی که داشت توانست سرزمین فارس را از تهاجم و آسیب مغولان دور نگه دارد.

او در دورۀ پادشاهی‌اش خدمات زیادی برای مردم انجام داد از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، تسهیلات مالیاتی، مهیّاکردن شرایط بازگشت روستاییان آواره به روستاهای خود، بازگرداندن املاک به‌تصرف‌درآمدۀ دیوان به صاحبان اصلی. مردم در دوران او آسوده زندگی می‌کردند.

ابوبکر زنگی و توجه به علم دانش:

ابوبکر پادشاهی دیندار بود و شاعران و عالمان عارف را محترم می‌شمرد.

سعدی شیرازی هم‌عصر ابوبکر زنگی بود. سعدی در مقدمۀ گلستان ابوبکر و پسرش سعد و وزیرش فخرالدین را، که بسیار دانش‌دوست و بانی موقوفات بود، ستوده است.

سعدی شیرازی همچنین شعری در مرثیه‌ی اتابک ابوبکر بن سعد زنگی سروده است.

برخی از ابیات آن چنین است:

امید هست که روشن بود بر او شب گور//که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد

به روز عرض قیامت خدای عزوجل // جزای خیر دهادش که داد خیر بداد

بکرد و با تن خود کرد هر چه از انصاف//همین قیاس بکن گر کسی کند بیداد

وفات ابوبکر زنگی:

ابوبکر بن سعد پس از سی سال سال‌ها حکومت سرانجام در شهر شیراز درگذشت و پیکرش را در مقبره رباط ابش، کنار مزار پدرش سعد ابن زنگی به‌خاک سپردند.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …