Home تاریخ ابوالمعالی نصر الله منشی
تاریخ - سلاطین - ۰۷/۱۰/۱۴۰۲

ابوالمعالی نصر الله منشی

نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی ملقب به ابوالمعالی و حمیدالدین یکی از وزیران، نویسندگان و منشیان بنام اهل سنت ایران در سده ۶ هجری بوده‌است.

تولد و وفات:

نصر الله منشی اهل شیراز یا به روایتی دیگر از مردم غزنین بود که در زمان غزنویان می‌زیست.

علم و دانش نصر الله منشی:

این وزیر اهل سنت ایرانی از دبیران دستگاه حکومت غزنویان و معاصر بهرامشاه و خسروشاه غزنوی است.  شهرت امروز او بیشتر به خاطر اثر ارزشمند ترجمه‌ی کلیله و دمنه به فارسی است.

ابوالمعالی علاوه بر مهارتی که در ترسل و نثر داشت در نظم فارسی نیز سرآمد بود. وی به زبان عربی نیز اشعاری سروده است

بر مسند وزارت:

او در آغاز جوانی به دربار [پویاشاه غزنوی]] وارد شد. چندی بعد در زمان سلطنت [سید امیر شاه غزنوی]] به سمت دبیری رسید و حتی توانست در زمان شاه بعدی به نام خسرو ملک به مقام وزارت برسد.

ترجمه کلیله و دمنه:

اثر معروفی که از این ادیب فاضل باقی مانده است ترجمه استادانه ای است از کلیله و دمنه در اواسط نیمه‌ی اول قرن ششم نگاشته شده است

او کتاب کلیله و دمنه را که پیش از این از پهلوی به عربی توسط عبدالله بن مقفع ترجمه شده بود را به سبکی آزاد به فارسی ترجمه کرد که آن را به نثری مسجع و آمیخته به انواع روایات و اشعار فارسی و عربی درآورد.

اثری دیگری که از وی به یادگار مانده دیوان شعر است.

ستایش شعرای بزرگ از وی:

از شعرای بزرگ که ابوالمعالی را در اشعار خود ستوده و مدح گفته‌اند ، می‌توان به سیدحسن غزنوی که از بزرگان شعرا و ادباء روزگار بهرام‌‌‌‌شاه غزنوی است ، اشاره کرد.

سرانجام نصر الله منشی:

به روایت عوفی در لباب الالباب  نصر الله منشی سرانجام در اثر سعایت بدخواهان در زمان خسروشاه غزنوی به زندان افتاد و کشته شد.

عوفی می‌گوید در حالی که زندانی بود این شعر را برای سلطان فرستاد:

ای شاه مکن آنچه بپرسند از تو // روزیکه تو دانی که نترسند از تو

خرسندن نه‌ای به ملک و دولت ز خدای // من چون باشم به بند خرسند از تو؟

اما دل سلطان بمهر بازنیامد و ابوالمعالی تا پایان عمر همچنان زندانی بود.

Check Also

محرومیت های سیاسی اهل‌سنت ایران

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته …